درباره ما

وقتی شروع به خواندن کتاب مي کني و چند برگی از آن را می خواني، شوقي در وجودت اوج می گیرد. همین که بوی کتاب به مشام می‌رسد، آدم هوس کتاب می‌کند و دوست دارد بیشتر بخواند. در فروشگاه‌ کتاب امين نيز با خواندن بحش هايي از کتاب مي توانيد اين حس خوب را تجريه کنيد. اينجا جایی است که برای تجربه‌ی یک حس خوب و يک خرید خوب می‌توانيد روی آن حساب کنيد.

 در فرصت‌های اندک میان هیاهوی روزانه، می‌توان استراحت کوتاهی کرد و به باز آفرينی ذهن، انديشه و باورها پرداخت. مي توان کتابی سفارش داد، تحویل گرفت و خواند و لذت برد. حال خوب شما حال ديگران را نيز خوب مي کند. از آشنايي با شما خوشحال هستيم و سپاسگزاريم که حق کپي رايت را رعايت می نماييد. به جمع ما خوش آمديد.